1. Ik hoor ineens niets meer, of veel minder… Ik moet meteen naar de huisarts!

Wanneer u met één oor of twee oren plotseling veel minder hoort, of zelfs helemaal niets, is het belangrijk dat u direct naar de huisarts gaat. Ook is het belangrijk dat de huisarts u vervolgens direct doorverwijst naar een KNO-arts (Keel-, Neus-, en Oorarts). De KNO-arts kan nader onderzoek doen naar het keel-, neus- en oorgebied, kan een gehooronderzoek laten doen en zo nodig een MRI- of CT-scan.

Waarom de haast? Omdat medicatie die het gehoorprobleem mogelijk kan verhelpen alleen werkt als hiermee zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 14  dagen – gestart wordt. Denk dus niet dat u het beter eerst een tijdje kunt aankijken, maar onderneem direct actie!

Lees meer

Als iemand opeens weinig of niets meer hoort, heeft dat soms een aanwijsbare oorzaak. Denk bijvoorbeeld aan een verstopt oor, gescheurd trommelvlies of oorontsteking, of aan een ongeluk of hersenvliesontsteking.

Meestal – bij 90 procent van de mensen – wordt er geen oorzaak gevonden voor het gehoorverlies. Dan noemen we het onverklaarde plotselinge doofheid (OPD); een beetje verwarrend, want ook plotselinge slechthorendheid valt hieronder. Artsen gebruiken vaak de Engelse term ‘sudden deafness’. Lees hier straks meer over in Mijn Overzicht dat u met behulp van deze keuzehulp samenstelt.

Tips

  • Hoort u niets of bijna niets meer? Neem dan een schrijftolk mee. De tolk typt alles wat anderen zeggen mee op een laptop of tablet, zodat u toch kunt volgen wat er gezegd wordt. U kunt hiervoor contact opnemen met Tolkcontact. Omdat het om een spoedgeval gaat, kan dat via een telefoontje of sms naar het nummer 06 3080 4715. Vraag uw huisarts tijdens het consult om op schrift te stellen dat u plotsdoof bent, dan kunt u de tolkuren vergoed krijgen vanuit de Wmo. Kijk voor informatie op www.tolkcontact.nl
  • Als u naar de huisarts of KNO-arts gaat, neem dan iemand mee die met u kan meedenken, -luisteren en -praten.
  • Neem pen en papier mee, zodat de arts of uw begeleider zo nodig dingen kan opschrijven voor u.
  • Bedenk voor het bezoek aan de arts wat u graag wilt weten, en noteer uw vragen. U kunt bijvoorbeeld vragen naar mogelijke oorzaken van uw gehoorverlies, naar onderzoeks- en behandelmogelijkheden. Het kan ook goed zijn om vragen te stellen over de medicijnen die u krijgt: wat zijn mogelijke bijwerkingen; mochten de medicijnen aanslaan, hoe snel kunt u dan een verbetering verwachten?
  • Als blijkt dat er geen sprake is van plotsdoofheid, maar van geleidelijk gehoorverlies over een langere periode, kijk dan op www.stichtinghoormij.nl voor informatie, tips en ondersteuning.