Veelgestelde vragen

Waaraan herken ik plotselinge doofheid?

Bij onverklaarde plotselinge doofheid hoor je opeens veel minder of niets meer, met één of twee oren. Meestal verdwijnt het gehoor binnen enkele seconden tot minuten, soms binnen enkele dagen. Het geluid dat je nog wel hoort kan doffer, blikkeriger of vervormd klinken. Er kan daarbij ook sprake zijn van geluiden in het oor die niet van buiten komen. Dit wordt tinnitus (ook wel oorsuizen genoemd). Onverklaarde plotselinge doofheid komt het vaakst voor bij volwassenen tussen de 30 en 60 jaar.

Kunnen medicijnen helpen bij plotselinge doofheid?

Bij onverklaarde plotselinge doofheid kunnen medicijnen soms helpen. Het gaat hierbij om ontstekingsremmende medicijnen, zoals Prednison. Het is belangrijk om hiermee zo snel mogelijk – binnen vijf dagen na het ontstaan van de klachten – te beginnen. Alleen dan kan het mogelijk helpen.

Is er kans op herstel bij plotselinge doofheid?

Ja, er is kans op herstel, deze is het grootst in de eerste weken na het begin van het gehoorverlies. Na drie tot zes maanden is over het algemeen geen verdere verbetering van het gehoor meer te verwachten. In hoeverre het gehoor verbetert, hangt ook af van de ernst van het gehoorverlies. Is een oor direct helemaal doof, dan zijn de kansen op herstel klein. Is er nog wel gehoor over, dan zijn de vooruitzichten beter.

Wat is de oorzaak van plotselinge doofheid?

Als iemand opeens weinig of niets meer hoort, heeft dat soms een aanwijsbare oorzaak. Denk bijvoorbeeld aan een verstopt oor, gescheurd trommelvlies of oorontsteking, of aan een ongeluk of hersenvliesontsteking. Meestal – bij 90 procent van de mensen – wordt er geen oorzaak gevonden voor het gehoorverlies. Dan noemen we het onverklaarde plotselinge doofheid (OPD); een beetje verwarrend, want ook plotselinge slechthorendheid valt hieronder. Artsen gebruiken vaak de Engelse term ‘sudden deafness’.

Is er haast bij als ik plotseling niets meer hoor?

Ja, er is haast geboden!  Omdat medicatie die het gehoorprobleem mogelijk kan verhelpen alleen werkt, als hiermee snel – binnen vijf dagen – gestart wordt. Kijk het dus vooral níet eerst een tijdje aan, maar onderneem direct actie!