4. Ik heb blijvend gehoorverlies; welke communicatiemiddelen zijn er voor mij?

Als u veel minder bent gaan horen, zijn goede communicatiemiddelen van groot belang. Ze maken het mogelijk om in het dagelijks leven beter te functioneren. De KNO-arts zal u voor deze hulpmiddelen waarschijnlijk doorsturen naar een audiologisch centrum. Doet de arts dit niet, vraag dan om een verwijzing. Lees hier straks meer over in Mijn Overzicht dat u met behulp van deze keuzehulp samenstelt.

Lees meer

Hoorapparatuur, zoals een hoortoestel, helpt u om zo goed mogelijk te horen. Behalve hoorapparatuur is er ook andere apparatuur om het gehoor extra te ondersteunen, zoals solo-apparatuur, waarmee verstaan in rumoer of op afstand makkelijker wordt. U kunt moeite hebben met telefoneren, ook dan kunt u gebruikmaken van ondersteunende apparatuur of telefoneren met behulp van beeld of tekst.

Als u ondanks goede apparatuur toch vaak te weinig hoort om te verstaan wat anderen zeggen, wordt de communicatie een stuk moeilijker. En dat terwijl communicatie juist zo ontzettend belangrijk is. Naast hoorapparatuur zijn er ook voorzieningen die u kunnen helpen bij het communiceren, zoals een schrijftolk. Lees straks meer over al uw mogelijkheden in Mijn Overzicht dat u met behulp van deze keuzehulp samenstelt.

Tips

  • Het is belangrijk dat u zich bij plotseling gehoorverlies door uw KNO-arts of huisarts laat verwijzen naar een audiologisch centrum. Misschien overweegt u naar een audicien bij u in de buurt te gaan. Uw gehoorprobleem is echter vaak complex en vereist nauwgezet en uitgebreid onderzoek, om de mate en aard van uw gehoorverlies vast te stellen. Dit is precies waarin audiologen in het audiologisch centrum gespecialiseerd zijn. Ze geven ook onafhankelijk en deskundig advies over hulpmiddelen.
  • Wanneer u hoorapparatuur krijgt aangemeten, is het belangrijk dat u aangeeft dat u ook ringleiding wilt gebruiken. Lees over hoe dit werkt in Mijn Overzicht dat u met behulp van deze keuzehulp samenstelt.