1. Ik hoor ineens niets meer, of veel minder… Ik moet meteen naar de huisarts!

Wanneer u met één oor of twee oren plotseling veel minder hoort, of zelfs helemaal niets, is het belangrijk dat u direct naar de huisarts gaat. Ook is het belangrijk dat de huisarts u vervolgens direct doorverwijst naar een KNO-arts (Keel-, Neus-, en Oorarts). De KNO-arts kan nader onderzoek doen naar het keel-, neus- en oorgebied, kan een gehooronderzoek laten doen en zo nodig een MRI- of CT-scan.

Waarom de haast? Omdat medicatie die het gehoorprobleem mogelijk kan verhelpen alleen werkt als hiermee zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 14  dagen – gestart wordt. Denk dus niet dat u het beter eerst een tijdje kunt aankijken, maar onderneem direct actie!

Lees meer

Als iemand opeens weinig of niets meer hoort, heeft dat soms een aanwijsbare oorzaak. Denk bijvoorbeeld aan een verstopt oor, gescheurd trommelvlies of oorontsteking, of aan een ongeluk of hersenvliesontsteking.

Meestal – bij 90 procent van de mensen – wordt er geen oorzaak gevonden voor het gehoorverlies. Dan noemen we het onverklaarde plotselinge doofheid (OPD); een beetje verwarrend, want ook plotselinge slechthorendheid valt hieronder. Artsen gebruiken vaak de Engelse term ‘sudden deafness’. Lees hier straks meer over in Mijn Overzicht dat u met behulp van deze keuzehulp samenstelt.

Tips

  • Hoort u niets of bijna niets meer? Neem dan een schrijftolk mee. De tolk typt alles wat anderen zeggen mee op een laptop of tablet, zodat u toch kunt volgen wat er gezegd wordt. U kunt hiervoor contact opnemen met Tolkcontact. Omdat het om een spoedgeval gaat, kan dat via een telefoontje of sms naar het nummer 06 3080 4715. Vraag uw huisarts tijdens het consult om op schrift te stellen dat u plotsdoof bent, dan kunt u de tolkuren vergoed krijgen vanuit de Wmo. Kijk voor informatie op www.tolkcontact.nl
  • Als u naar de huisarts of KNO-arts gaat, neem dan iemand mee die met u kan meedenken, -luisteren en -praten.
  • Neem pen en papier mee, zodat de arts of uw begeleider zo nodig dingen kan opschrijven voor u.
  • Bedenk voor het bezoek aan de arts wat u graag wilt weten, en noteer uw vragen. U kunt bijvoorbeeld vragen naar mogelijke oorzaken van uw gehoorverlies, naar onderzoeks- en behandelmogelijkheden. Het kan ook goed zijn om vragen te stellen over de medicijnen die u krijgt: wat zijn mogelijke bijwerkingen; mochten de medicijnen aanslaan, hoe snel kunt u dan een verbetering verwachten?
  • Als blijkt dat er geen sprake is van plotsdoofheid, maar van geleidelijk gehoorverlies over een langere periode, kijk dan op www.stichtinghoormij.nl voor informatie, tips en ondersteuning.

Deze keuzewijzer biedt beknopte informatie. Als u meer wilt lezen over dit onderwerp, laat dan het vinkje staan.
De aanvullende informatie wordt dan voor u toegevoegd aan Mijn Overzicht.

2. Ik hoor weer gewoon; wat nu?

Als u weer goed hoort, is controle in principe niet nodig. Blijf wel alert op uw gehoor, op duizeligheidsklachten, tinnitus en oorsuizen. Wanneer u hier last van krijgt, ga dan terug naar de huisarts of KNO-arts. Waar u extra aandacht aan kunt geven, is de bescherming van uw gehoor.

Lees meer
Hard geluid kan leiden tot gehoorbeschadiging, dus vermijd zo mogelijk lawaaiige omstandigheden. Is dat niet mogelijk? Dan kunt u oordoppen gebruiken om uw gehoor te beschermen. Lees hier straks meer over in Mijn Overzicht dat u met behulp van deze keuzehulp samenstelt.

Tips

  • Werkt u in een lawaaiige omgeving? Uw werkgever is verplicht om gehoorbeschermende maatregelen te treffen. Lees hier straks meer over in Mijn Overzicht dat u met behulp van deze keuzehulp samenstelt.

Deze keuzewijzer biedt beknopte informatie. Als u meer wilt lezen over dit onderwerp, laat dan het vinkje staan.
De aanvullende informatie wordt dan voor u toegevoegd aan Mijn Overzicht.

3. Ik heb blijvend gehoorverlies; wat nu?

Is na medisch onderzoek duidelijk dat u blijvend gehoorverlies heeft? Dan is de eerste vraag of u hoorapparatuur en/of verdere ondersteuning nodig heeft. Is dat niet het geval dan hoeft u geen volgende stappen te zetten. Houd wel uw gehoor extra goed in de gaten. Hieronder leest u waar u op kunt letten.

Hoort u zo slecht dat wellicht ondersteunende communicatiemiddelen of hulp zinvol is? Doorloop dan deze Keuzehulp voor informatie. Misschien wilt u voorlopig even niets doen en heeft u eerst tijd nodig om te wennen aan de nieuwe situatie. Neem die tijd dan vooral en doe wat voor u goed voelt.

Lees meer

Als u plotseling minder bent gaan horen, is het ook belangrijk om uw gehoor extra goed in de gaten te houden. Blijf alert op nieuw gehoorverlies, op duizeligheidsklachten en oorsuizen. Wanneer u hier last van krijgt, ga dan terug naar de huisarts of KNO-arts. Waar u ook extra aandacht aan kunt geven, is de bescherming van uw gehoor. Lees hier straks meer over in Mijn Overzicht dat u met behulp van deze keuzehulp samenstelt.

Tips

Neem de tijd die u nodig heeft om te verwerken dat u blijvend gehoorverlies heeft. Wanneer u er eventueel aan toe bent om ondersteunende communicatiemiddelen of hulp te zoeken kunt u deze Keuzehulp gebruiken voor meer informatie.

Deze keuzewijzer biedt beknopte informatie. Als u meer wilt lezen over dit onderwerp, laat dan het vinkje staan.
De aanvullende informatie wordt dan voor u toegevoegd aan Mijn Overzicht.

4. Ik heb blijvend gehoorverlies; welke communicatiemiddelen zijn er voor mij?

Als u veel minder bent gaan horen, zijn goede communicatiemiddelen van groot belang. Ze maken het mogelijk om in het dagelijks leven beter te functioneren. De KNO-arts zal u voor deze hulpmiddelen waarschijnlijk doorsturen naar een audiologisch centrum. Doet de arts dit niet, vraag dan om een verwijzing. Lees hier straks meer over in Mijn Overzicht dat u met behulp van deze keuzehulp samenstelt.

Lees meer

Hoorapparatuur, zoals een hoortoestel, helpt u om zo goed mogelijk te horen. Behalve hoorapparatuur is er ook andere apparatuur om het gehoor extra te ondersteunen, zoals solo-apparatuur, waarmee verstaan in rumoer of op afstand makkelijker wordt. U kunt moeite hebben met telefoneren, ook dan kunt u gebruikmaken van ondersteunende apparatuur of telefoneren met behulp van beeld of tekst.

Als u ondanks goede apparatuur toch vaak te weinig hoort om te verstaan wat anderen zeggen, wordt de communicatie een stuk moeilijker. En dat terwijl communicatie juist zo ontzettend belangrijk is. Naast hoorapparatuur zijn er ook voorzieningen die u kunnen helpen bij het communiceren, zoals een schrijftolk. Lees straks meer over al uw mogelijkheden in Mijn Overzicht dat u met behulp van deze keuzehulp samenstelt.

Tips

  • Het is belangrijk dat u zich bij plotseling gehoorverlies door uw KNO-arts of huisarts laat verwijzen naar een audiologisch centrum. Misschien overweegt u naar een audicien bij u in de buurt te gaan. Uw gehoorprobleem is echter vaak complex en vereist nauwgezet en uitgebreid onderzoek, om de mate en aard van uw gehoorverlies vast te stellen. Dit is precies waarin audiologen in het audiologisch centrum gespecialiseerd zijn. Ze geven ook onafhankelijk en deskundig advies over hulpmiddelen.
  • Wanneer u hoorapparatuur krijgt aangemeten, is het belangrijk dat u aangeeft dat u ook ringleiding wilt gebruiken. Lees over hoe dit werkt in Mijn Overzicht dat u met behulp van deze keuzehulp samenstelt.

Deze keuzewijzer biedt beknopte informatie. Als u meer wilt lezen over dit onderwerp, laat dan het vinkje staan.
De aanvullende informatie wordt dan voor u toegevoegd aan Mijn Overzicht.

5. Ik heb blijvend gehoorverlies; welke hulp is er voor mij?

U hoort plotseling veel slechter, en dat brengt allerlei veranderingen met zich mee. U komt terecht in het medische circuit, u moet zich ineens zien te redden zonder een goed werkend gehoor, en daarbij is het ook de vraag: hoe nu verder? Zeker als het gehoorverlies groot is, zult u ingesteld moeten raken op een heel ander leven. Het kan zinvol zijn om hierbij psychische of praktische ondersteuning te zoeken. Lees hier straks meer over in Mijn Overzicht dat u met behulp van deze keuzehulp samenstelt.

Lees meer

Bij de audiologische centra werken gespecialiseerde maatschappelijk werkers die professionele begeleiding kunnen bieden.
Bij GGMD werken specialisten gehoorverlies, waaronder psychologen die u verder kunnen helpen. Het prettige is dat deze specialisten goed op de hoogte zijn van de problemen die plotselinge doof- of slechthorendheid met zich kan meebrengen. Zij kunnen u ondersteunen met individuele gesprekken, of met trainingen waarbij u beter leert om te gaan met gehoorverlies.
Bij Pro Persona de Riethorst, een landelijk gespecialiseerd centrum voor psychische hulpverlening aan doven en slechthorenden, kunt u terecht voor behandeling van psychische klachten.
Lees hierover straks meer in Mijn Overzicht dat u met behulp van deze Keuzehulp samenstelt.

Tips

Stichting Plots- en Laatdoven heeft in veel regio’s ervaringsdeskundige contactpersonen die op korte termijn voor een gesprek bij u kunnen langskomen of die bezocht kunnen worden. Lees hierover straks meer in Mijn Overzicht dat u met behulp van deze Keuzehulp samenstelt.

Deze keuzewijzer biedt beknopte informatie. Als u meer wilt lezen over dit onderwerp, laat dan het vinkje staan.
De aanvullende informatie wordt dan voor u toegevoegd aan Mijn Overzicht.

Mijn Overzicht

Keuzehulp Plotsdoof – Mijn Overzicht 

Hier treft u de informatie die u aangevinkt heeft voor Mijn Overzicht. U kunt hier ook nog vinkjes aan- of uitzetten. De aangevinkte onderdelen bevatten, na downloaden, de uitgebreide informatie die nog niet is weergegeven in de Keuzehulp. Deze kunt u straks opslaan en op uw gemak lezen. U kunt Mijn Overzicht ook gemakkelijk mailen aan anderen, bijvoorbeeld uw zorgverlener. U doet dat het best door het eerst naar uw eigen e-mailadres te mailen en van daaruit door te sturen naar anderen.

 

1. Ik hoor ineens niets meer, of veel minder… Ik moet meteen naar de huisarts!

2. Ik hoor weer gewoon; wat nu?

3. Ik heb blijvend gehoorverlies; wat nu?

4. Ik heb blijvend gehoorverlies; welke communicatiemiddelen zijn er voor mij?

5. Ik heb blijvend gehoorverlies; welke hulp is er voor mij?


​​​​​​​​​​​​​​​​​ E-mail Mijn Overzicht